Những bức ảnh kỷ niệm của Nhà thơ Đỗ Xuân Túy


2 nhận xét:

Vương Bình nói...

Tập "Tình thơ" còn nhiều bài nữa,nên đăng hết. Cách trình bày nhìn chung là trang trọng, ưa nhìn. Nội dung đã nói được nhiều phương diện về nhà thơ Đỗ Xuân Túy.

Vương Bình nói...

Hoan nghênh Thi đàn Việt Nam đã trân trọng tác giả do Thi đàn bảo trợ và trân trọng ý kiến của bạn đọc.

Đăng nhận xét