TỔ QUỐC TA ĐÁNG TỰ HÀO

Tổ quốc ta tự hào vô tận
Mỗi độ xuân về nẩy lộc đơm hoa
Đã vang dội những bài ca cách mạng
Ta yêu những mùa thu bất tận
Những ngày đầu lừng lẫy cha ông.

Đã dựng nước đuổi giặc cút xa bờ cõi
Đã làm nên lịch sử hào hùng
Ôi! Tổ quốc ta hôm nay đẹp quá
Có Bác Hồ thiên tài vĩ đại
Cho hôm nay và thế giới ngày mai.

Có Đảng chỉ đường dẫn lối hàng ngày
Cho dân tộc nở hoa kết trái
Sống vinh quang hạnh phúc muôn đời
Đang phát triển ngang tầm thế giới
Cho trẻ thơ ước mơ cao vời vợi
Cho tuổi già hưởng thụ cam lai
Ôi! Tổ quốc ta đáng tự hào
Với thế giới bốn biển năm châu lừng lẫy!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét